Image
Johan Sebastian Welhaven, 1843
Dato
1830

Johan Sebastian Welhaven er i Christiania og i ferd med å finne seg en ny vennekrets. En av dem er Christian Langberg, som siden skal bli professor i fysikk. De samles i hans mors hjem i Pilestredet 16 for å være sammen og spille musikk.

En annen venn er Anton Martin Schweigaard, som har mistet begge foreldrene tidlig og fått en vanskelig oppvekst, men som er et skolelys. Han har tatt examen artium med beste karakter i alle fag. Det har aldri noen prestert før ham.

En tredje er Peter Andreas Munch, som er skolekamerat av Schweigaard.

Bernhard Dunker hører også til i denne kretsen. Han er to år yngre enn Bastian. En gang skal han komme til å fortelle sin datter Mathilde Schøtt at han i ungdommen elsket Welhaven som en kjæreste. De to deler livkjole, Dunker har antakelig betalt den, men Welhaven bruker den mest.

Det er Bastian som er den dominerende av de to vennene. Han blir også invitert til familien Herre, der han i fjor var lærer for sønnene Bernhard og Dufour. Herre er en velstående kjøpmann, men hører ikke til byens øverste sosiale sjikt. Welhaven kommer hit gjerne hver søndag. Her treffer han borgerskapets unge piker. En av dem er særlig vakker. Hun heter Camilla Wergeland.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Seip, A.-L. (2007). Demringstid : Johan Sebastian Welhaven og nasjonen. Oslo, Aschehoug.