Dato
juli 1830

Henrik Wergelands Skabelsen, Mennesket og Messias utkommer.

Julirevolusjonen i Frankrike dette året setter sterke merker i Wergelands sinn, og om høsten skriver han det opprørske diktet Uni robur Gothorum, Tria juncta in uno, Trinitas Gothorum. Storm-Mæle til Gustaf Hierta, der han går inn for at de tre nordiske flagg må være i samklang med Trikoloren, og at Danmark må kaste av seg eneveldet. Hans far prosten forbyr sønnen å publisere de revolusjonære versene, og en del av diktet går senere inn i diktet Den Mismodige (publisert i Digte. Anden Ring, 1834).

Sted
Korrekturlest?
Ja