Dato
august 1833

Camilla Wergeland (Collett) har vært på Vestlandet for å besøke sin søster Augusta og hennes mann Edvard Vedøe samen med sine foreldre. Straks hun er tilbake i hovedstaden, tar Welhaven kontakt med henne. Han klarer ikke å holde seg borte. De to diskuterer hvorvidt mannen er kvinnen intellektuelt overlegen. Han mener ja, hun mener nei. Det bare virker sånn -- det har med oppdragelse å gjøre, hevder hun. Som bevis anfører hun at hennes far presten alltid syns at blant konfirmantene er det jentene som er smartere enn guttene. De snakker også om kvinnelighetens grenser, og hva som befinner seg utenfor dem. Camilla forteller til Welhavens store bestyrtelse at hun har gått på stylter. Etter denne forsøte virkelige samtalen mellom dem, treffes de stadig oftere. Han er ikke særlig imøtekommende, men hun elsker ham stadig høyrere. Hun er full av mindreverdsfølelse og selvforakt og føler seg ulykkelig og alene. Hun vurderer selvmord.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Ustvedt, Y. (1994). Henrik Wergeland: en biografi. Oslo, Gyldendal. s. 228