Dato
juni 1835

Camilla Wergeland (Collett) har en elendig sommer på prestegården på Eidsvold. Faren er mer innesluttet og bitter enn noen sinne, og holder seg mest for seg selv og planlegger angrep på Welhaven og hans meningsfeller. Welhaven på sin side har foreslått overfor Camilla at de to skal leve som en slags søsken, og ikke i et erotisk forhold. Det er Camilla absolutt ikke enig i. Hun fatter ikke hva som skal være poenget med at han skal kjempe mot sitt begjær for henne, slik han så livlig beskriver i sine brev at han gjør. Hun er såret og fortvilet og vil bare dø. Hvis hun ikke hadde hatt naturen, skogen, ridningen, er det ikke godt å vite hvordan det hadde gått med henne, skriver hun. Hun elsker å ri.

Korrekturlest?
Ja
Kilde

Ustvedt, Y. (1994). Henrik Wergeland: en biografi. Oslo, Gyldendal. s. 262

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012062005022