Dato
29 mai 1839

Camilla Wergeland har endelig fått skrevet sine opptegnelser fra ungdomsårene ferdig. Hun sender dem til sin forlovede Peter Jonas Collett. Det føles som er stor lettelse. Han får gjøre hva han vil med dem, skriver hun. Brevene fra Welhaven er så vakre at hun tipper at han ikke kommer til å tilintetgjøre dem. I morgen tror hun at hun kommer til å føle fred og velsignelse i rommet.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

(Collett, C. (1926). Optegnelser fra Ungdomsaarene Oslo, s. 9 Dokumentasjonsprosjektet.http://www.nb.no/nbsok/nb/b0647504cb2bb9b0190be29e75574ee6.nbdigital?lang=no#6