Dato
14 juli 1841

Camilla Wergeland gifter seg med Peter Jonas Collett og tar etternavnet hans. Ekteparet bosetter seg i Christiania, der han har en stilling som lektor i lovkyndighet (juridisk studium) ved Kongelig Frederiks Universitet. De skal etter hvert komme til å få fire sønner. Både brud og brudgom er 28 år gamle.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://snl.no/Camilla_Collett