Dato
1842

Camilla Collett er en nygift kvinne på 29 år som bor i Christiania, ikke så langt unna sin bror Henrik. Men hun er ikke ofte på besøk hos ham i Grotten. Hun og ektemannen Jonas omgås heller de mer toneangivende personene i byen. Hun selv er for øvrig heller ikke særlig populær; mange syns hun er for fordringsfull og selvstendig. Hun er ofte nedtrykt. Hun kommer aldri riktig over de vonde hendelsene som preget hennes ungdom på 30-tallet, den gangen da striden rundt hennes far og bror raste som verst. Dette året utgir hun essayet "Strikketøisbetragtninger», som blir publisert anonymt. Det inneholder en tydelig kritikk av de utdannede unge menn som ikke tar ansvar for Fellesforpliktelsens lov. Med dette sikter hun til en gjensidig utveksling av kunnskap og dannelse mellom kvinner og menn. Det er slik det bør være mellom kjønnene.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Ustvedt, Y. (1994). Henrik Wergeland: en biografi. Oslo, Gyldendal. s. 417 og

http://snl.no/Camilla_Collett