Dato
1 desember 1851

Camilla Colletts mann Jonas dør. Hun får enkepensjon, men den strekker ikke til for hennes og sønnenes livsopphold. Huset blir solgt og hjemmet oppløst.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://nbl.snl.no/Magdalene_Thoresen/utdypning