Dato
april 1854

Lars Hertervig er student i maleri i Düsseldorf. Han klager over at han føler seg dårlig i sine brev til velgjører Sundt i Stavanger. I april tillater Sundt ham å avbryte studiene og reise hjem. Hertervig er passasjer og mannskap på Sundts skonnert "Sylphiden" fra august til november.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Holger Kofoed. Lars Hertervig. Lysets maler (1984) Gyldendal Norsk Forlag s. 45

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016062148081