Dato
1854

Camilla Collett utgir romanen Amtmandens Døttre. Den utkommer ut anonymt, i to bind, dette og kommende år. Denne romanen skal komme til å skrive seg inn i samtidens diskusjoner om kjærlighetsekteskap og fornuftsekteskap. I romanen undersøker Collett kvinneidealet og forskjellene på kvinnelig og mannlig kjærlighetsevne, og dessuten de ulike vilkårene som preger mulighetsrommet for kvinners og menns kjærlighet. Romanen er preget av romantikk så vel som realisme, og kan også karakteriseres som poetisk realisme.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://snl.no/Camilla_Collett