Dato
10 januar 1854

Herman Wedel Major sender inn sin avskjedssøknad til Gaustad sykehus. Han utnevner som sin etterfølger dr Ole Sandberg. Det er Sandberg som skal komme til å bli den legen som Amalie skal komme til å bli så glad i når hun innlegges ved Gaustad i 1877.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hermundstad, G. (2005). "Herman Wedel Major og byggingen av Gaustad asyl." Tidsskrift for Norsk psykologforening.