Dato
22 juni 1856

Gustav Lammers holder sin avskjedstale og fratrer sitt embete i Skien kirke. Etter å ha funnet sannheten er han blitt besværet" i samvittigheten. Han mener nå at statskirkens praksis er uforenlig med Guds ord, noe han utdyper i talen: Statskirken er ikke lenger Jesu Kristi sanne kirke. Forvaltningen av sakramentene og den påbudte absolusjon før nattverden er forkastelig; nattverden er nemlig bare for dem som i sannhet omvender seg til Gud – ikke for ubotferdige. Barnedåpen stred mot Kristi ord, mens konfirmasjonen leder til falske vitnesbyrd.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://nbl.snl.no/G_A_Lammers