Dato
september 1858

Ibsen, Bjørnson og Botten-Hansen havner i en heftig pressestrid med Christiania Theater, som har unnlatt å oppføre Ibsens stykke Hærmændene paa Helgeland, til tross for at det er antatt der. Teateret blir angrepet for sin uvilje til å vise ny, norsk dramatikk. Ibsen setter derfor opp skuespillet ved sitt eget teater, og kan heve 145 spesidaler i honorar i tillegg til sin faste lønn. Samtidig begynner han studier til et nytt, nasjonalhistorisk drama med emne fra 1200-tallet, det senere Kongs-Emnerne - tydelig inspirert av P. A. Munchs historiske arbeider. Siden skal Ibsen komme til å skrive om omstendighetene rundt tilblivelsen av dette stykket: «Dette, at alle var imod mig, - dette, at jeg ikke længere havde nogen udenfor stående, om hvem jeg kunde sige at han troede på mig, måtte, som Du let vil indse, fremkalde en ?stemning, der fandt sin befrielse i Kongs-emnerne. Nok herom.»

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://snl.no/.nbl_biografi/Henrik_Ibsen/utdypning og http://www.ibsen.uio.no/BREV_1844-1871ht|B18701028PHa.xhtml