Dato
22 februar 1877

August Müller inviterer skolebestyrer Bendiksen til å kommentere Amalies stykke At lege med Ilden, som hun har arbeidet med den siste tiden. Stykket har sterke trekk fra hennes egen livssituasjon. August er en ivrig hjelper i arbeidet med stykket.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

August Müllers brev til skolebestyrer Bendiksen, Universitetsbiblioteket i Bergen