Dato
11 mai 1877

Georg Brandes skriver til Olav Thommessen fra Firenze. Han takker for det tilsendte Nyt norsk Tidsskrift. Han har feber og føler seg dårlig.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Georg Brandes brevveksling med norske forfattere, Riksarkivet i Oslo. DA 0034 Gyldendal/0/l3/ooB.