Dato
9 november 1882

Johanne Lovise Heiberg avslutter boken om svigerforeldrene Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg. Den bygger på brev som hennes nå avdøde mann Johan Ludvig Heiberg etterlot seg, fordi han mente at foreldrenes ekteskap og skillmisse var av offentlig interesse. Den utgis på Gyldendal i tredve tusen eksemplarer som førsteopplag, og skal komme til å få stor oppmerksomhet i Danmark.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Heiberg, J. L. (1883). Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg: en beretning, støttet paa efterladte Breve. Kjøbenhavn.