Dato
desember 1883

Georg Brandes utgir Det moderne Gjennembruds Mænd (om Bjørnson, Ibsen, J.P. Jacobsen, H. Drachmann, S. Schandorph, E. Brandes, E. Skram). Georg Brandes’ bok Det moderne Gennembruds Mænd utkommer i Danmark rett før jul. Det har vært meningen at det skal komme et bind nummer to, men det skal det aldri bli noe av. De som misliker Brandes, syns at boken er et reklamestunt fra en velskrivende egosentriker. Men hans voksende skare av tilhengere beundrer biografiene som en glimrende fortsettelse av hans bok Danske Digtere fra 1877. Boken skal komme til å få en enorm virkningshistorie, og regnes som selve realismens milepæl i Skandinavia. Ordet moderne er kommet til Danmark fra Frankrike i 1860-årene, og kommer fra ordet «mode», som var en klesstil i krinolinetiden som ble spredt i store annonser i de nye avisene. Ordet har altså dobbelt betydning: nyhet og eleganse. «Modo» på latin betyr nylig, og «modus» betyr måte. Og ordet «Mænd» gir et inntrykk av mandighet. Det er slett ikke kvinnelige forfattere Georg Brandes befatter seg med; kvinnelighet er ikke et kvalitetsstempel i hans bevissthet. Den delen av boken som handler om Erik Skrams forfatterskap, bærer preg av å være en vennetjeneste og oppmuntring; det er en omskreven versjon av anmeldelsene i norske Dagbladet. Men å i det hele tatt å være tatt med blant det moderne gjennombrudds menn, er en enorm oppmuntring for Erik. Det betyr at han nå er innlemmet i selve realismens kjerne i det radikale Skandinavia. Dagen etter utgivelsen skriver han en varm takk til Brandes.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Oslo, U. i. Henrik Ibsens skrifter. http://ibsen.uio.no/REGINFO_peGB.xhtml?bokstav=B og Hvidt, K. (2016). Det moderne gennembrud set igennem Erik og Amalie Skram. København, Forlaget Vandkunsten. s. 194-195