Dato
1883

Georg Brandes skriver i Det moderne Gennembruds Mænd at Ibsen i Kjærlighedens Komedie for første gang har de erotiske tilstander i Norge som emne, og at Ibsen her har vært inspirert av Camilla Collett:

 "Noget i Inspirationen af ‘Kjærlighedens Komedie’, der lader sig føre tilbage til Fru Colletts ‘Amtmandens Døtre’. Denne dristige Bog opfyldte paa hin Tid alle norske Sind, og den førte nok saa vittigt, kun mere formløst, det hele Angreb paa Forlovelser og Ægteskaber, der i Ibsens Drama er rettet med mandlig og fastere Haand. I Lignelser og Billeder spores punktuelt Paavirkningen af Fru Collett. Den i Ibsens Redaktion saa berømte The-Lignelse stammer fra hende. [] Ibsen har kun udviklet Lignelsen videre og givet den Versets faste Form».

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Bjørg Dale, S. and W. Mette Refslund (2013). "Camilla Colletts brev til Amalie Skram." Edda 100(04): 340-352.