Dato
1883

Helga Johansen er en kvinne i København som lar seg frivillig innlegge på Københavns Kommunehospital, og blir tvangsoverflyttet til galehuset, hvorfra hun flykter når hun får besøk av sin bror, maleren Viggo Johansen. Hun er utannet lærerinne, og har hatt omsrogsansvar for sin syke mor i mange år. Hun har et nært forhold til sin bror maleren, og står også i forbindelse med Georg Brandes, som hun brevveksler med. Hun skal komme til å skrive om sine opplevelser i romanen Hinsides, som Amalie skal komme til å rose offentlig. Romanen utspiller seg på den indre scenen; det ytre sykehsurommet er kun til stede som "en Forestilling, de giver." Av og til gjengis løsrevne replikker fra denne forestillingen, noe som gir en viss komisk effekt. Teksten er i lange strekk vanskelig å skilne fra en psykotisk tekst, men den kan også leses som en metatekst om forholdet mellom språk og virkelgihet. Alt et påtrengende fra den ytre livet må holdes unna. Teksten glir avgårde gjennom assosiative baner, virkeligheten oppleevs som bilder.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Mortensen, I.-L. H.-V. o. B. (1993). Kvindelig randeksistens. Storby og tekst. Faderhuset: 1800-tallet. I.-L. Hjordt-Vetlesen and E. Andersen. København, Rosinante/Munksgaard. 2. s. 417