Dato
1883

Bjørnstjerne Bjørnson utgir Over Ævne (første stykke). Her henter han inspirasjon fra nervelegen Jean Martin Charcot for å fremstille prestefruen Klara Sang, som er sengeliggende med symptomer på hysteri. Bjørnson har fulgt Charcots forelesninger i Paris der Charcot benytter hypnose for å demonstrere hysteri og andre psykiske lidelser. Stykket tar opp brennbare religiøse spørsmål, og kan sies å peke fram mot det åndelige klimaet som skal bli rådende på 1890-tallet. Stykket kan leses på flere måter og reiser store spørsmål. Det skal komme til å få ry som Bjørnsons beste scenearbeid. Det skal få sin urpremiere i Stockholm i 1886, men i Norge skal det ikke komme til å bli spilt før i 1899.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Mehren, T. M. (2006). Den okkulte Bjørnson. Oslo, Universitetsforlaget. 23(2006)nr. 1: S. [30]-45 og http://www.nb.no/nbsok/nb/9a48d46eecf3d2e433704b61ac26b0ad.nbdigital?lang=no#12 og http://www.molde.kommune.no/maanedens-bjoernson-mars.5123199-275623.html