Dato
1886

Ola Hanson slår seg ned i Skåne, der han blir kjent med forfatteren Stella Kleve, som er psudonym for Mathilda Malling. Hun har nettopp, med hjelp av Amalie Skrams venn Herman Bang, utgitt en roman som beskriver en ung kvinnes erotiske lengsler som er blitt svært kontroversiell. Hanson presenterer henne som den franske dekadensen i kvinnetidsskriftet Framåt, med en novelle skrevet i et nervøst, impresjonistisk formspråk, gjennomsyret av undertrykte erotikk. Novellen skaper så sterk debatt av tidsskriftet blir nedlagt.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Witt-Brattström, E. (2007). Dekadensens kön: Ola Hansson och Laura Marholm. Stockholm, Norstedt. s. 366 og https://sv.wikipedia.org/wiki/Mathilda_Malling