Dato
1–30 januar 1893

I Kristiania rystes byen i en krimialsak som skal komme til å få navne Abelone-saken.

I bydelen Vaterland, som ennå er sentrum for bondehandelen i byen, med skjenkesteder, prostitusjon og bondefangeri, skyter og dreper en velstående og respektert bonde sinnehaveren av et serveringssted i det som kalles Abelonegården. Han blir imidlertid frikjent når retten godtar hans påstand om selvforsvar. Under rettssaken kommer det frem at serveringsstedet langt på vei fungerer som en bordell der kundene risikerer å bli ranet, og drapsofferets enke, Abelone Constance Kristensen, kommer nærmest til å fremstå som den skyldige. Avsløringene vekker stor oppsikt, og fører til offentlig uro og demonstrasjoner. I etterkant av saken setter myndighetene igang tiltak for å komme prostitusjonen og bondefangeriet til livs.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Holmsen, J. (ca 1915). Karl XIIs gate 15 (Abelonegården). Oslo bymuseum, Byhistorisk samling: Digitalt museum.

https://digitaltmuseum.no/011015395086/karl-xiis-gate-15?i=2&aq=text%3A…

og

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Abelone_Constance_Kristensen