Dato
1899

Arne Garborg utgir Den burtkomne Faderen. Han bærer på en drøm om å gjenreise det gamle friske bygdelivet og frigjøre bonden både fra pietismen og kapitalismen. Sin etikk bygger han nå på kristendommen, men det er en praktisk kristendom han forkynner.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://snl.no/Arne_Garborg