Fra dato

Til dato

 • Gustaf Adolph Lammers er en 46 år gammel mann, dypt kunstnerisk begavet og interessert, som blir innsatt som sogneprest i Skien. Her kommer han raskt med i byens haugianske vekkelsesmiljø. Han er intens og alvorlig i sin prestetjeneste; idealet er trosekthet og trosalvor, han betoner gjenfødelsens nødvendighet og legger stor vekt på vitnesbyrd. Mange reiser til Skien for å høre predikanten Lammers. Ibsens søster Hedvig er en av hans viktigste støttespillere.

 • Bjørnstjerne Bjørnson er en ung mann som er sterkt grepet av februarrevolusjonen i Frankrike. Tankene og inntrykkene han får skal komme til å prege ham for resten av livet. I tillegg blir han denne våren utsatt for store personlige påkjenninger: Faren, sognepresten Peder Bjørnson, han havnet i en langvarig konflikt med to militære embedsmenn. Etter en lang tids strid, som også har havnet i Romsdals Budstikke, blir faren suspendert som sogneprest i Nesset. Selv om Bjørnstjerne står i opposisjon mot farens autoritære livsholdning, syns han at han må være lojal mot faren og familien.

 • Mons Monsen Alver, Amalie Alvers far, selger gården Alver, som er gården han kommer fra i Alversund, til sin bror Jon Monsen Alver for 270 spesidaler. Av disse må Jon låne 80 spesidaler.

 • Maleriet Brudeferden i Hardanger bilr malt av de to malerne Hans Gude og A. Tidemand i Düsseldorf. Hans Gude er 23 år gammel. Adolph Tidemand er 34.

 • Gustaf Adolph Lammers er en 46 år gammel mann, dypt kunstnerisk begavet og interessert, som blir innsatt som sogneprest i Skien. Her kommer han raskt med i byens haugianske vekkelsesmiljø. Han er intens og alvorlig i sin prestetjeneste; idealet er trosekthet og trosalvor, han betoner gjenfødelsens nødvendighet. Mange reiser til Skien for å høre predikanten Lammers. Ibsens søster Hedvig er en av hans viktigste støttespillere. Etter hvert skal han komme til å bli mer og mer kritisk til kirkelige ordninger, og han refser folkelige forlystelser som dans og teater.

 • Gustaf Adolph Lammers er en 46 år gammel mann, dypt kunstnerisk begavet og interessert, som blir innsatt som sogneprest i Skien. Her kommer han raskt med i byens haugianske vekkelsesmiljø. Han er intens og alvorlig i sin prestetjeneste; idealet er trosekthet og trosalvor, han betoner gjenfødelsens nødvendighet. Mange reiser til Skien for å høre predikanten Lammers. Ibsens søster Hedvig er en av hans viktigste støttespillere. Etter hvert skal han komme til å bli mer og mer kritisk til kirkelige ordninger, og han refser folkelige forlystelser som dans og teater.

 • Dr. Semmelweiss' avhandling om årsakene til og midlene som barselfeber publiseres

 • Dr. Semmelweiss' avhandling om årsakene til og midlene som barselfeber publiseres

 • De danske vestindiske øyers guvernør Guvernør Peter von Scholten erklærer fra Fort Frederik at alle slaver er frigjort.

 • I Danmark utkjempes en politisk kamp om grunnloven.

 • Den første handelsbanken etableres i Kristiania

 • Den tredje koleraepidemien raser over verden.

 • Adolph Tidemand, som nå er 34 år gammel, maler bildet Haugianerne. (Om fire år kommer han til å male en ny versjon av bildet på oppdrag fra Nasjonalgalleriet. )

 • Den danske kong Christian den åttende, som Søren Kierkegaard for noen måneder siden var på audiens hos, dør av en forkjølelse han pådro seg da han stor barhodet på dekket av et skip for å ta avskjed med besetningen, som skulle til den fjerne østen. Hans livlege forsøker å helbrede ham ved årelating, men det går betennelse i såret, og den fører i sin tur til blodforgiftning, som fører til at han dør denne dagen, i en alder av 61 år. Allerede i morgen kommer Frederik den syvende til å bli utropt som ny konge.

 • Ole Bull er i Nantes da han får nyheten om at februarrevolusjonen er brutt løs. Han drar umiddelbart til Paris. Sammen med den norske kapteinen Rosén, marsjerer Bull til revolusjonslederen Alphonse Lamartines (1790-1869) kontor og overrekker han et rent norsk flagg uten unionsmerket.

 • Johan Ludvig Alver, Amalie Alvers yngre bror, blir født i Bergen. Han blir født inn i en familie med to eldre søsken: Wilhelm, som er eldst, og Amalie, som nå er halvannet år gammel.

  Familien bor i 14. rode nr. 35. 

 • Friedrich Nietzsche, som nå er fire år gammel, får en liten bror. Han får navnet Joseph. Fra før har han søsteren Elisabeth.

 • Friedrich Nietzsche er blitt tre og et halvt år gammel. I familien kalles han Fritz. Februarrevolusjonen er kommet til den lille tyske byen han bor i sammen med sine to yngre søsken, foreldrene, farmoren og de to ugifte tantene. Men bortsett fra noen kampsanger i gatene setter ikke revolusjonen særlige spor etter seg i landsbyen. Det har imidlertid vært revolusjonært opprør i Berlin, og kong Friedrich Wilhelm IV, som Fritz er oppkalt etter, har vært nødt til å gi folket en fri forfatning.

 • Henrik Ibsens mormor Hedevig Christine dør i Skien, 84 år gammel.

 • Nicolai Wergeland dør på Eidsvold prestegård, 68 år gammel. Hans datter Camilla Collett er 35.

 • Johan Ludvig Alver blir døpt i Domkirken i Bergen.

 • Søren Kierkegaard selger barndomshjemmet på Nytorv i København. Det betyr at han nå er fritatt for forpliktelsene som husvert for rundt førti leietakere i huset.

 • Søren Kierkegaard opplever denne onsdagen i påskeuken at hele hans vesen er forandret. Og omslaget har gjort at han har oppsøkt legen sin Bang. Han har riktignok snakket til ham og ikke med ham. Men det føles godt å ha tatt skrittet likevel. Han gir sin far rett i det han en gang sa, om at Søren aldri kom til å bli noe så lenge han hadde penger. Han skriver: "Mit hele Væsen er forandret. Min Skjulthed og Indesluttethed er brudt - jeg maa tale.Store Gud giv Naade!

 • Søren Kierkegaard har hatt besøk av sin bror Peter, presten. De to har snakket mye sammen under besøket, blant annet om Peters kone Jette, som har det svært vondt. Jette og Søren har tidligere snakket sammen om det å ha det vondt, og han har tenkt mye på henne siden han fikk vite hvordan hun hadde det. Nå setter han seg ned og skriver et inderlig brev til henne er et sart og forfinet menneske - og også svært nervøs. Hun har det vondt. Hun holder sengen. Hun og Peter har sønnen Poul, som nå er på fem år gammel.

 • I Danmark er det borgerkrig; den slesvigske krig. Den har sin årsak i den spente situasjonen i den danske helstaten. De tysksinnede, nasjonalliberale slesvig-holstenere krever Slesvigs og Holstens løsrivelse fra Danmark og sammenslutning til en tyskpreget slesvig-holstensk stat. Men danskene vil heller ha en atskillelse av hertugdømmene, det vil si at Slesvig som dansk skal integreres mer eller mindre i Kongeriget Danmark, mens Danmark på sin side vil gi avkall på det rent tyske Holsten (og Lauenburg). Den slesvig-holstenske opprørshæren kjemper mot den danske regjeringen.

 • Paul Gauguin blir født i en leilighet i 56, rue Notre-Dame-de-Lorette i Paris på denne revolusjonsdagen.

  Faren kommer fra en småborerlig kjøpmannsfamilie i Orléans, med utpreget republikanske livsanskuelser, er journalist og svært aktiv i politikken. Moren Aline nedstammer fra en spansk familie som har slått seg ned i Peru. Fra før har paret datteren Marie på halvannet år.

 • Paul Gauguin blir født i Paris. Moren Aline snakker sjelden om sin dramatiske fortid, så Paul får uklare forestillinger om sitt dramatiske opphav.

 • Paul Gauguin blir født i Rue Notre Dame de Lorette i Paris. Faren er journalist og kommer fra Orleans. Moren nedstammer fra en spansk familie som har slått seg ned i Peru.

 • Søren Kierkegaard reiser til Fredensborg og tar inn på Hotel Store Kro i Slotsgade. Her håper han å møte sin elskede Regines far, etatsråden, for å forklare hvorfor han har måtte bryte forlovelsen med henne. Men den eldre mannen vil ikke snakke med ham. Han har tårer i øynene, og han snakker med dempet lidenskapelighet. Når Søren likevel går nærmere, legger den gamle mannen på sprang. Søren klarer ikke å holde følge med ham. Han får likevel ropt: Nå gjør jeg Dem ansvarlig for at de ikke vil høre meg. Søren er 35 år, etatsråden 64.

 • Søren Kierkegaard gjør et notat til seg selv om den gangen i begynnelsen av forholdet til Regine, da han snakket med henne om sin tanke om at det i hver generasjon fins noen som må ofres for de andre. Regine kunne ikke forstå en slik tanke. Og kanskje forsto han den heller ikke selv. Det var først da, skriver han, da han så sin egen mørke ulykke sitte der ved siden av hennes lyse lykke, at han fikk en målestokk for sin egen sinnsstilstand. Før hadde han ikke forstått hvor ulykkelig han var.

 • Aasmund Olavsson Vinje, som er 30 år gammel, har kommet til Christiania og blitt student ved det som blir kalt Heltbergs Studentfabrik. Her kommer han sammen med Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson og Jonas Lie. 

 • Helena Petrovna von Hahn, som skal bli kjent som Madame Blavatsky, blir yngre enn sytten år gammel gift med den 40 år gamle Nikifor V Blavatsky, som er viseguvernør i Jerevan. Tre måneder etter bryllupet rømmer hun og kommer seg ombord på en dampbåt fra Tbilisi til Istanbul.

 • Søren Kierkegaard trykker teksten Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv i Fædrelandet. Den handler om Johanne Luise Heibergs tolkning av Shakespeares Julie, i en alder av 34 år.

 • Søren Kierkegaard starter avisføljetongen ¨ "Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv" af Inter et Inter i Fædrelandet.

 • Fanny Sulzer-Wart blir født i inn i en svært rik sveitsisk patrisierfamilie. Det er Fanny som skal komme til å bli kjent som Emmy von N. i Joseph Breuer og Sigmund Freuds bok om hysteri som skal komme om nesten femti år.

  Siden skal det komme til å bli sagt at det er hun som oppfant det som skal komme til å bli hetende «snakkekuren», psykoanalysen.

 • Norge får sin første sinnsykelov. Den skal komme til å vare frem til 1961, og gjør omsorg for sinnsildende til en nasjonal oppgave. En viktig motor i arbeidet har vært Herman Wedel Major. Danmark må vente helt til 1938 med å få en tilsvarede lov. Danmark har ingen offentlige retningslinjer for tvangsinnleggelse, eller regler for hvor lenge pasienter kan holdes på sykehusene. Det er overlegen som bestemmer. Behandlingen består av medisin: morfin og opium brukt som beroligende midler, kloral for å få sove. Isolasjon, sengeleie, fjerning av alt som blir betraktet som unødvendig.

 • Charlotte Brontë er 32 år gammel og har nettopp begynt på sin andre roman, Shirley, når hun opplever at broren Bramwell dør. Han har drukket tett, og er kjent som opiumsmisbruker, og dør av bronkitt, mens Charlotte tror dødsårsaken er tuberkulose.

 • Søren Kierkegaard bor i Rosenborggade 156 A i København sammen med snekkeren Frederik Christian Strube (1811-67) og hans familie.

 • Ole Bull returnerer til Norge fra Paris. Han har mange ideer i bagasjen; han har blant annet kjøpt et gårdsbruk utenfor Kristiansand, Andøen. Han holder en rekke vellykkede konserter i Christiania og arrangerer en konsert med Myllarguten (1799-1872) i januar, som han har blitt kjent med en gang på 1830-tallet. Det blir en populær forestilling, til tross for at dette er temmelig eksotisk for byfolket. Bull komponerer også stykket Seterjentens søndag.

 • Fjodor Dostojevskij utgir Hvite netter og Den sjalu ektemann

 • Søren Kierkegaards leieboer, Frederik Christian Strube, blir innlagt Frederiks Hospital, medisinsk avdleing. Han er eksaltert og sinnssyk, frembrakt av "ergrelser og sjikane"

 • Søren Kierkegaard skriver dette i Journalen sin dette året, om genier: «Genierne ere som Tordenveir: de gaae mod Vinden; forfærde Mskene; rense Luften. Det Bestaaende har opfundet adskillige Torden-Afledere mod eller for Genier: det lykkes - saa meget desto værre for det Bestaaende; thi lykkes det een Gang, to Gange, tre Gange - det næste Tordenveir bliver desto forfærdeligere. Af Genierne ere der to Arter. Den første Arts Charakteristiske er Bulderet, Lynet derimod er sparsomt, og slaaer sjeldent ned.

 • Ernst Sars, som er Marens Welhavens sønn, kommer flyttende til Bergen og begynner å på skolen der. I en erindringsbok fra Bergen på 1840- og 50-tallet blir klassemiljøet i klassen der Sars og Jonas gikk i sammen, beskrevet slik av hans klassekamerat Lorentz Dietrichson:

 • Karl Marx, som for tiden befinner seg i Paris, midt i en gruppe av tyske, britiske, polske og italiensk revolusjonære, skriver på et manuskript som kritiserer den hegelske rettsfilosofien fra 1819, som han mener i altfor stor grad tar utgangspunkt i de rene abstraksjoner. Det er i dette manuskriptet at Marx for første gang tar i bruk uttrykket om at religion er opium for folket. Han skiver at enhver samfunnskritikk må ta utgangspunkt i en religionskritikk: «Kampen mot religionen er altså indirekte kampen mot den verden hvis åndelige aroma er religionen.

 • Søren Kierkegaard skriver i sin journal et notat om hva det vil si å være dikter:

  «Havde jeg ikke været strengt opdraget i Xstd, ikke havt alle de indre Lidelser fra Barndom af og potenserede just i det Øieblik jeg afgjørende begyndte min Løbebane: havde jeg ikke havt det, og saa dog vidst hvad jeg veed, saa var jeg blevet en Digter, og jeg var egl. blevet den interessante Digter (...).

 • Kierkegaard skriver i sin journal et notat om hva det vil si å være dikter: «Havde jeg ikke været strengt opdraget i ?std, ikke havt alle de indre Lidelser fra Barndom af og potenserede just i det Øieblik jeg afgjørende begyndte min Løbebane: havde jeg ikke havt det, og saa dog vidst hvad jeg veed, saa var jeg blevet en Digter, og jeg var egl. blevet den interessante Digter ?at' e?????. Der har neppe levet nogen Digter før mig, der saa dybt har vidst Beskeed om Tilværelsen og især om det Religieuse.

 • Jonas Müller, August Müllers bror og Amalie Alvers kommende svoger, tar denne sommeren avsluttende teologisk eksamen med utmerkelse. Under eksamenslesningen plages han av søvnløshet, og for å bote på denne, drikker han portvin flere dager på rad. Når han 7-8 dager etter eksamen kommer hjem til Bergen fra Kristiania, er han både full og sinnsforvirret.

 • Magdalene Thoresen er medstifter av Det norske Theater i Bergen, sammen med sin mann, den 17 år eldre prosten Thoresen.Hun er stemor for hans barn, blant dem Suzannah, som skal komme til å gifte seg med Henrik Ibsen, og de får også fire barn sammen. Anonymt leverer hun fire stykker til teatret med historisk innhold, og moderne vaudeviller. Dessuten skriver hun teaterkritkk i byens aviser.Hun lærer både Ibsen og Bjørnson å kjenne.Teaterhuset i Engen har stått der siden 1800, og kalles Komediehuset på Engen.

 • Gustave Flaubert er en mann på 28 år som foretar en lang reise til Midtøsten, Hellas og Egypt. I Beirut pådrar han seg syfilis. I brev til venner fra reisen er han svært åpen om sine seksuelle aktivteter med prosituerte under reisen, både mannlige og kvinnelige. Han har et nært vennskap og korrespondanse med George Sand, og når han er i Paris, treffer han Emlie Zola, Alphonse Daudet, Ivan Turgenev og Goncourt-brødrene.