Innholdet i denne nettressursen er samlet av Merete Morken Andersen (forfatter og førsteamanuensis i faglitterær skriving ved Universitetet i Sørøst-Norge) i forbindelse med boken Blodet i årene - Amalie Skram og hennes tid (Spartacus, 2018).

Tidslinjen inneholder drøyt seks tusen hendelser knyttet til skandinavisk kulturhistorie, og den vokser stadig. Den kan sorteres på ulike vis, og du er velkommen til å bruke den til å utforske personer, steder, temaer og hendelser slik du selv ønsker. Det er ikke nødvendig å være logget på for å bruke linjen.

Tidsånd betyr innstilling eller tenkemåte som er typisk for en bestemt tid. Forfatteren Dag Solstad har definert tidsånden som det som er skjult for den som er en fange av den, men åpenbart til stede for den som iakttar oss på fotografier fra en annen tid (Professor Andersens natt, s. 43).

Forfatteren Amalie Skram fungerer som fokuspunkt for hendelsene på  tidslinjen. Svært mange av hendelsene handler altså om hennes liv og forfatterskap. Hun levde fra 1846 til 1905, og forfatterskapet hennes plasserer seg på 1880- og 1890-tallet. Så selv om tidslinjens første hendelser finner sted mange år før Skrams fødsel, og de siste flere år etter hennes død, utspiller langt de fleste seg mellom 1870 og 1900.

Tidslinjen er del av et forskningsprosjekt der grensesnittet mellom kildebelagt kronologi og formidlende fortelling undersøkes: Hva skjer med fortellingen om virkelighetens hendelser når kildene filtreres, sorteres og settes sammen på ulike vis? Hvilke mønstre og sammenhenger kommer til syne? Kan vitenskapens krav om etterrettelighet kombineres med fortellingens potensial for innlevelse og syntese?

Mange av hendelsene på tidslinjen har å gjøre med relasjoner mellom personer som til sammen utgjorde den tidsånden som siden er blitt kalt det moderne gjennombruddet i skandinavisk kunst, litteratur og samfunnsliv. Ett av aspektene som tidslinjen kan brukes til å undersøke, er dermed de mønstrene som kommer til syne i relasjonene mellom mennesker, følelser, ideer, kunstnerisk nybrottsarbeid og samfunnsmessige forandringer.

Vær oppmerksom på at tidslinjen er under utvikling: Ikke alle hendelser er korrekturlest, det forekommer dubletter (samme hendelse to ganger), mange hendelser mangler foreløpig titler, ikke alle kilder er sjekket, og ikke alle lenker virker.

Vi retter feil og pusser på mangler etter hvert som vi oppdager dem, og vi setter pris på drahjelp. Vi ønsker også velkommen tilbakemeldinger og forslag til hendelser som bør inn på tidslinjen.

Vi er spesielt interessert i kilder som brev, dagbøker og fotografier som forteller om tidsånden i norsk og skandinavisk hverdags- og tankeliv i tidsperioden ca 1814—1914.

Henvendelser kan retter til Merete Morken Andersen på merete.m.andersen@usn.no.

Idé, tekst og prosjektledelse: Merete Morken Andersen

Informajonsdesign: Mats Blakstad

Grafisk utforming: Lukas Lehner