Galleri

  • Amalie Mÿuller får kritikk av høyesterettsassessor Edvard Mørch i Nyt Norsk Tidsskrift. Han skriver om fortellingen Madam Høiers Lejefolk at den gir en uriktig skildring av de juridiske forholdene som gjelder i Norge. Madam Høier ville i virkeligheten blitt tiltalt og dømt for uaktsomt drap, skriver han. Og hun ville heller ikke kunne kastet ut familien; da ville hun nemlig blitt beskyldt for selvtekt. Juristen er bekymret for at folk skal tro at man lever under så elendige og urettferdige forhold som det fremgår av denne fortellingen. Norsk lov er annerledes enn dette, påpeker han.