Galleri

  • Marie Curie begynner å forske i radioaktivitet, inspirert av Henri Bequerels oppdagelse av urans radioaktivitet. Hun oppdager at også thorium er radioaktivt, og at mengden av den radioaktive strålingen fra uran og thorium er uavhengig av hvilke kjemiske forbindelser stoffene inngår i, kun avhengig av mengden av uran og thorium.

    Ut fra dette konkluderer hun at radioaktivitet er en egenskap ved selve grunnstoffatomene som er uavhengig av molekylstrukturene som de inngår i. Hun begynner å undersøke forskjellige radioaktive malmtyper, blant annet uranmalmen bekblende.