Galleri

  • Ole Bull, som nå er 65 år gammel og på vei hjem fra Egypt, hvor han på fødselsdagen sin har spilt på toppen av Kheopspyramiden, er på besøk hos Henrik Ibsen, som er 47, i München.

    Malerne Eilif Pettersen og Marcus Grønvold er også til stede under besøket.