Galleri

  • Dagny Juel og hennes mann Stachu (Stanislaw Przsybyzsewski) er med på å starte kunst- og litteraturtidsskriftet Pan. Det er Dagny som foreslår navnet. Det redigeres av Zum schwarzes Ferkel-vennene Otto Julius Bierbaum, Richard Dehmel og Julius Meier-Graefe.

    Tidsskriftet skal komme til å bli et svært viktig språkrør for den skandinaviske ekspressive symbolismen, og bli en bro inn i modernismen.