Galleri

  • Gustav Lammers, vekkelsespredikanten som har laget bølger blant de kristne i hele landet, og dannet sin frikirkemeninghet, søker prestekall i Den norske kirke igjen, etter alle stridighetene i frikirkemiljøet. Han bekjenner sin tidligere "Selvraadighed og Vildfarelse". Han skal aldri komme til å få noen ny fast stilling i statskirken, men bestyrer Brunlanes sognekall en kort periode. Lammers skal komme til å tilbringe mange av sine siste år på reiser i utlandet. Han kommer blant annet til å tilbringe mye tid sammen med Henrik Ibsen.