Galleri

  • Rainer Maria Rilke får i oppdrag om å skrive en biografi om Rodin. Han reiser til Paris, men stopper i fem uker på Haseldorf slott nær Hamburg.