Galleri

  • Magdalene Kragh gifter seg med presten Hans Conrad Thoresen i Herøy kirke på Sunnmøre. Hun er 24 år gammel og har for fire måneder født en sønn i København. Barnet er blitt satt bort. Faren til barnet er en islending, som etter noen år skal komme til å ta gutten til seg på Island. Hans Conrad Thoresen er enkemann som har vært gift to ganger tidligere, og bringer fem barn med seg inn i ekteskapet. Han har blant annet vært den som sto for Ivar Aasens første utdanning. I disse årene representerer Thoresen Romsdals Amt på Stortinget.