Galleri

  • Harriet Backer blir født i Holmestrand, i et velstående, men nøysomt hjem. Moren kommer fra en rik reder- og kjøpmannsfamilie i Grimstad. Farfaren Christen Backer driver en omfattende virksomhet som reder og kjøpmann, med sønnen Nils som kompanjong. Faren er meget religiøs, men av en frilynt retning som også skal komme til å prege datteren.

  • Frits Thaulow sender et brevkort poststemplet i Holmestrand med denne ordlyden: «Jeg møder i hvert Fald med B.B. på Horten Tirsdag Morgen. Saa kan Du gjøre hvad du vil, fortsætte Rejsen med eller sejle opover med mig.»