Galleri

  • Ole Oliver (som han kaller seg på amerikansk), Amalies fetter på farssiden, ankommer Amerika og slår seg ned for et år i Michigan