Galleri

  • Alexander Kielland tilbringer deler av juleferien på Orre.

  • I dag føder Lisa Aarre fra Aarre på Jæren en sønn. Han får navnet Bernhard, og blir satt bort ved fødselen. Lisa er 24 år gammel, og Alexander Kiellands to år eldre barndomsvenninne fra lykkelige år på Aarre (Orre) på Jæren. De to kommer til å ha kontakt gjennom hele livet, og han kommer også til å ha nær kontakt med familien hennes. Mange kommer etter hvert til å spekulere på om det kan være Alexander som er far til Bernhard. Eller kanskje det kan være Alexanders far, Jens Zetlitz Kielland?

  • Alexander Kiellands venninne Lisa på Orre gifter seg med naoboen Tore Tønnesson Aarre.

  • Alexander Kielland bor til leie hos Tore Rasmussen (Alexanders venninne Lisas bror) på Orre.

  • Elisabeth Grundtvig, Grundtvigs barnebarn, skriver en artikkel med tittelen Nutidens sædelige Lighedskrav i det danske tidsskriftet Kvinden og Samfundet. Her fyrer hun av en salve mot Georg Brandes og de synspunktene som han et par år tidligere har formulert i en anmeldelse i tidsskriftet Tilskueren. Hun legger det frem slik: Kvinnene kan bli som mennene -- eller mennene kan bli som kvinnene. Det siste innebærer at mennene, slik kvinner alltid har gjort det, skal holde seg borte fra sex frem til ekteskapet.

  • Alexander Kiellands venninne Lisa på Orre, som han antakelgi har to barn med, dør. Alexander skriver at lyset nå har gått ned over hans liv.