Galleri

  • Ole Bull reiser til New York for andre gang og han holder en rekke konserter. Han er fuol av ideer og tiltakslyst: Om et par år skal han komme til å kjøpe over 40 000 mål land i Pennsylvania av en jordspekulant. Her skal han komme til å grunnlegge en norsk koloni, Oleana. I løpet det første skal Oleana komme til å ha over 300 innbyggere.Men jorden skal vise seg å være vanskelig å dyrke, og med rundt 10 mil til nærmeste jernbane skal det komme til å bli et hardt liv. Folk skal begynne å forlate kolonien. Til slutt skal han komme til å gi opp, og skjøter området tilbake til selgeren.