Galleri

  • Frits Thaulow får en svært sympatisk presentasjonsartikkel i det amerikanske kunsttidsskriftet The Studio. Artikkelforfatteres reflekterer over landskapsmaleriet og naturoppfatningen og mener at tidens publikum forventer en tolkning av sannheten fremfor en gjengivelse av den.

    Dette går egentlig tilbake til Delacoix, mener kritikeren, som også hevder at Thaulows tre spesialiteter er elven, snøen og natten.

    Hver på sin måte har disse hjulpet kunstneren til å utforlde sin personlighet. For ham er følelser viktigere enn teknikk.

  • Frits Thaulow er i Amerika. Mot slutten av året, når han er tilbake i Frankrike, flytter han med familien fra Dieppe til Paris. Her har ekteparet de fleste av vennene sine.