Galleri

  • Friederich Nietzsche utgir Götterdämmerung. Han oppholder seg for første gang i Sil Maria. Her kommer han til å bli frem til oktober.

  • Friedrich Nietzsche kommer på tanken om den evige gjenkomst.

  • Friedrich Nietzsche skriver et brev til sin venninne, den innflytelsesrike Malwida von Meysenbug, som har forsøkt å forsone ham med søsteren Elisabeth. I barndommen og ungdommen var han nært knyttet til og følte slik ansvar for lillesøsteren sin. Men nå skriver han til Malwida: «Mellom en hevngjerrig og antisemittisk gås og meg fins det ingen forsoning!»

  • Paul Reé, som de siste årene har oppgitt filosofien og arbeidet som lege, faller utfor et stup nær Sils-Maria i Egadin-fjellene under en fjellvandring. Det er uklart om det dreier seg om en ulykke eller et selvmord.