Galleri

  • Napoleon Bonaparte forfølger russerne østover og slår dem i to slag. Han og tsar Alexander forhandler om Finland, som tsaren får lov til å underlegge seg. Til gjengjeld skal tsaren slutte seg til fastlandsblokaden og slik hjelpe Napoleon med å utarme og utmatte Storbritannia.