• Jonas Henrich Stenersen Müller, August Müllers storebror, bor i Vanylven sammen med familien. Han er prest og 39 år gammel. Han sliter med store psykiske problemer, og skal om noen år bli nødt til å fratre sin stilling som prest.

    Han skal komme til å bli sendt til Gaustad sykehus, hvor han kommer til å være pasient samtidig med Amalie Müller i 1877. Han skal komme til å dø der.

  • Jonas Henrich Stenersen Müller, August Müllers storebror, må si fra seg embetet som prest i Vanylven på grunn av sinnssykdom. Han sendes til Gaustad Asyl i Kristiania.

    Amalie Müller kjenner ham og famliens hans godt gjennom besøk hun har gjort på prestegården i forlovelsestiden med August. Mot slutten av livet skal hun komme til å streve med å ferdigstille en bredt anlagt roman som har handlingen sin lagt til en prestegård som denne i Vanylven. Og hun kommer selv til å være innlagt på Gaustad Asyl samtidig med Jonas om ikke mange måneder.