Fra dato

Til dato

  • Dorothe Engelbretsdatter, som er prestedatter fra Bergen, gifter seg med sin fars kapellan, Ambrosius Hardenbeck, som er sønn av en tysk organist i Bergen. Ambrosius er 31 år gammel.

    Dorothe har oppholdt seg her i Københvan i fem år nå. Opprinnelig kommer hun fra Bergen. Sammen kommer Dorothe og Ambrosius til å få ni barn sammen. Dorothe kommer til å overleve dem alle. Hun kommer til å leve i mange år i Bergen som presteenke og salmedikter.