Fra dato

Til dato

  • Den unge gutten som om noen år skal bli Søren Kierkegaards far, Michael Pedersen Kierkegaard, har forlatt familien han har vokst opp i, antakelig på grunn av fattigdom og en stor barneflokk. Han  haren tid jobbet som sauegjeter hos en slektning, men nå reiser han til København. Her kommer han i lære hos sin onkel på morssiden, Niels Andersen Seding, som er hosekremmer, lever i en kjeller i Østergade og er ungkar. Her blir Michael til 1780, når han selv får borgerskap i København som hosekremmer.

  • Det norsk-danske slaveskipet SS Fredensborg forliser utenfor Arendal på vei fra de danske vestindiske øyer til København. Skipet forliser på hjemveien etter en nesten fullført reise, der 265 slaver ble transportert fra Afrika til Karibia. 206 år senere skal vraket finnes av dykkere.

    Skipet er bygget for et dansk handelskompani og har gjennomført flere turer i den såkalte trekantfarten. Slaver og sukker er de viktigste varene i denne handelen.

    Skipet forliste på hjemvei etter en nesten fullført reise, der 265 slaver ble transportert fra Afrika til Karibia.