Image
Gården Alver i Alversund
Dato
1776

Jon Monsen, Amalie Skrams oldefar, får skjøte på gården Alver for 90 riksdaler.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Sellevoll, H. K. (2003). Tilfang til bygdebok for Alversund. Del 3 av 4: Gards- og ættesoge for Kvamme, Erstad, Øvre Tveiten, Nedre Tveiten og Alver.

og

Bilde: Engelstad, I., Køltzow, L., & Staalesen, G. (1996). Amalie Skrams verden. Oslo: Gyldendal.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008071804096