Fra dato

Til dato

  • Johan Ludvig Heiberg rømmer fra sine fosterforeldre i Bakkehuset, fordi Rahbek har lovet ham pryl neste dag på grunn av dårlige karakterer, men også på grunn av den tonen farens venner snakker om moren hans på. Han henger ved moren med en svermerisk hengivenhet. På ny flytter han inn hos sin moster Lise.