Dato
13 januar 1814

Jon Mortensen, som er en enkemann, blir av kong Christian Fredrik dømt til livsfarig festningsarbeid fordi han i det retten oppfatter som "villelse av fortvilet sjalusi"  har drept Pernille Haagensdatter fra plassen Bakken i Osen i Rendalen. Han hadde nylig avlet et guttebarn med henne, men hun var vankelmodig og sier til slutt nei til hans tilbud om giftemål. Han tok en stein og slo henne i hodet til hun døde. I et sagn som skal komme til å oppstå på bakgrunn av denne hendelsen skal det komme til å hete at Pernille hadde enda en sønn med Jon, men at hun ikke ville ha ham fordi han hadde brokk og var en dårlig arbeidskar. Drapet fant sted under en stor furu, som siden mistet barnålene og sto tørr i lange tider. Hvis en ugift mor ikke har en ressurssterk og solidarisk familie til å ordne opp og ta seg av henne, risikerer hun å komme i konflikt med både verdslige og geistlige myndigheter, foreldre og barnefar. Barnet blir døpt etter alle andre, og det blir skrevet «uekte» i kirkeboka. Det kan heller ikke betales frem på kirkegulvet under konfirmasjonen.

Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Hodne, Ø. and M. Dybing (2002). Kvinne og mann i norsk folkekultur. Oslo, Cappelen. s. 248-249