Fra dato

Til dato

  • Den første elektriske telegrafen blir installert over en strekning på drøyt to mil på The Great Western Railway i USA. Patenten skal imidlertid i løpet av få år bli utkonkurrert av den enklere og billigere patenten til Samuel Morse, som også finner opp det som siden skal bli kalt morsesignalene. Et års tid senere skal følgende telegrafiske beskjed bli sendt over tre kilometer i et jernverk i New Jersey: A PATIENT WAITER IS NO LOSER.