Fra dato

Til dato

  • Søren Kierkegaard skriver til sin bror Peter, som er prest, og som har røket uklar med biskopen sin, Mynster. Det er vanskelig for Søren, siden Mynster er en av de få kirkelige personene han selv setter høyt. Men han understreker at han støttet og føler medfølelse med broren sin, og han forsøker å gi gode råd om hvordan han bør handle. Og så han han også noe å si om Peters kone Henriette, som er «nervesvak» og svakelig. Nervesvakhet syns han at han vet noe om Han skriver: «Din Kone giver vistnok glad sit Samtykke til Alt, hvad Du vil gjøre. Stoel ikke herpaa. Hun er svagelig.