Fra dato

Til dato

  • Peder Severin Krøyer blir født i Stavanger, på familiene Jacobsen/Martens' landsted på Storhaugstykket (nå: Storhaug allé 9). Han skal imidlertid komme til å vokse opp i Danmark, hos den danske zoologen Henrik Krøyer, som er gift med hans mors søster.