Fra dato

Til dato

  • Ole Bulls kone Felicité dør i Valestrand, bare 43 år gammel. Ole har vært på turné i Europa i et par år, og følelsene for henne har kommet til å kjølne betraktelig.

  • Hulda Bergensen, som skal komme til å bli Hulda Garborg, blir født på storgården Såstad i Stange i Hedmark.Faren er storbonde og driver advokatforretning på Hamar. Han har et barn med en av tjenestejentene, og lever et vilt liv, Han oppfører seg brutalt mot Huldas mor, Marie Petrine.

    Faren har også begynt å kjenne på økonomiske nedgangstider.