Dato
1863

Hans Lemmich Juell, som skal komme til å bli Dagny Juells far, og som har studert medisin i Kristiania, flytter til Kongsvinger og åpner sin egen praksis. Praksisen er omfattede, den strekker seg fra Hamar og langt inn i Sverige. Han er mye på farten, og tar seg av de syke og døende. Han har en sterk sosial samvittighet.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Norseng, M. K. and H. Bramness (1992). Dagny Juel : kvinnen og myten. Oslo, Gyldendal. s. 123

http://www.nb.no/nbsok/nb/c0a47adbc82b7b3b572a7d2273131c45?lang=no#0